პროექტები

ცხოვრებისეული უნარ – ჩვევები მოზარდებისთვის

„ლაიანს ქუესტ“-ის პროგრამის ფარგლებში ინგლისურიდან ითარგმნა სახელმძღვანელოების კრებული:  „უნარ-ჩვევები მოზარდებისთვის“ (მე-4 გამოცემა). შემდგომ მოხდა თარგმნილი სახელმძღვანელოების ადაპტირება ქართულ კულტურასთან და საგანმანათლებლო საჭიროებებთან.

საერთაშორისო ტრენერის –  მარიან იონსონის მიერ მომზადდა ორი ადგილობრივი ტრენერი.

ქ. ქუთაისში გადამზადდა  320 მასწავლებლი, 10 000 მოსწავლე გაეცნო პროგრამას.

თბილისში ტრენინგი  500 მასწავლებელმა გაიარა, 20000 მოსწავლე გაეცნო პროგრამას.