დონორები

„Lions Quest“- ის პროგრამები შექმნილია” „Lions Club International“ – ის ინტელექტუალური და ფინანსური მხარდაჭერით.
„Lions Club International”-ი არის მსოფლიოს უდიდესი საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, რომელსაც ჰყავს 1.4 მილიონი წევრი მსოფლიოს 193 ქვეყანაში.

„Lions Club International“-ის წევრები ემსახურებიან ადამიანებს ყველგან, სადაც რაიმე კატასტროფა ხდება, ეხმარებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ცხოვრებისეული სირთულეებისა და გამოწვევების დაძლევაში. ცდილობენ, უზრუნველყონ ბავშვებისთვის უსაფრთხო და ჯანსაღი სასწავლო გარემო.

Lion – ინგლისურ ენაზე ნიშნავს ლომს. ორგანიზაციის ლოგოზეც ლომია აქვს გამოსახული, თუმცა ეს სიტყვა წარმოადგენს აბრევიატურას, რომელიც შემდეგნაირად იშიფრება:

L – Liberty – თავისუფლება
I – Inteligence- განათლება
O – Our -ჩვენი
N–National – სახელმწიფოებრივი
S – Security -უსაფრთხოებისთვის